Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŻYĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?)

Formy gramatyczne
żyć  
lp 1. os. żyję  
2. os. żyjesz  
3. os. żywie  
żyje  
lm 1. os. żyjemy  
2. os. żyjecie  
3. os. żyją  
lp m 3. os. żył  
lm mos 3. os. żyli  
lp zneut 3. os. będzie żyć  
żyjąc  
Znaczenia
1. »egzystować«
 • – Pyta mię aty zaczyiem tu pozwoleniem y ordynansem stoisz Odpowiem kto mi pozwolił zyc y chodzić. PasPam 180v.
 • – Ten od konia uderzony lezy wemdłosci rozumiałęm że iuz niezywy, kazałęm go za nogi wywlec az ow Stęknął. Dopiero rzeką zyie zyie trzezwić go obaczył się, wstał y poszedł. PasPam 181.
 • – Wątpię zebys iutra dostawał bo tęm [tam] ieden niewiem czy zyie do tego czasu. PasPam 182.
 • – Podobno trzech ich niebędzie zyc z tych posieczonych. PasPam 183.
2. »utrzymywać się z czegoś«
 • – Przegłodnieliśmy byli bardzo mięsa niezyiąc przez kilka miesięcy tylko ogrodnemi rzeczami a nay bardziey Cwikłą pieczoną. PasPam 113v.
 • – A z Boratyncem [Boratinim] Co się stało na Seymie? przestał że bic szelągow? dotąd ich biie Aby Dwor miał czym zyc Dopinac swoich zamysłow Sędziow na Pana Marszałka przekupowac Swiadkow zwodzić. PasPam 194v.
 • – W MM Pan iako człowiek Rycerski wielkim na uczyłes się zyć Zołdem. PasPam 223.
 • – Prosiłem go ze by mi przynaymniey powiedział iak się zowią [...]ale y tego niechciał uczynic wymawiaiąc się że to Panięta Ludzie znaczni a ia tu Słuzę Gdanskiem zyię musiał bym się tu niezostać. PasPam 263v.
 • – Ich to Zywot ustawicznie woiowac y z Woyny zyc. PasPam 278v.
Związki frazeologiczne

 • żyć za uproszeniem:
 • »utrzymywać się z czyjejś łaski«
  • – Przyszedł tedy Ordynans od krola do Woiewody aby na Dni Wielkanocne tu Woysko rozłozyc brzegięm Podlasza wdobrach Szlacheckich y zyc za uproszeniem kto co da zdyskrecyiey. PasPam 81.
3. »obcować z kimś«
 • – To iest mirabile [dziwne] ze ci dway ludzie tak z Sobą zyli ze iezeli się temu dobrze powodziło to tez y temu. PasPam 84.
4. »trwać«
 • – Imię wodza naszego zyie ozdobą Swiata Cnocie y wiecznosci Lubo zapłaci dług Smiertelnosci. PasPam 207v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • żyć z kimś w nieprzyjaźni (sz. zm.):
  • Zołnierz ten [...] w rzeczách y spráwách rycerskich/ dzielnieyszy był/ dla ktorey swoiey dzielności y śmiáłości/ częstokroć z samsiády w nieprzyiáźni żył [...]. SpInZąbMłot 295.
  • – LAGANA [...] iest Ptak w nieprzyiaźni z Wielorybem żyiący, ktory tylko co pászczę otworzy swoię, ten Ptak aż do wnętrzności iego wdziera się, serce y wnętrzności iego pożera, y śmierć przynosi [...]. ChmielAteny I 514.
Związki frazeologiczne

 • jak bydlę żyć:
  • – Iaki Pan, taki y kram, Pan iak bydle żyie, Niedziw, że się służący obrocą w bestye. DrużZbiór 71.
 • żyć w błędzie:
 • »grzeszyć, źle postępować«
  • Zyć muszę nigdy w popráwionym błędzie/ Troski y wieczne cierpiąc niepokoie/ Cień mię słoneczny náwet strászyć będzie/ Przed oczy niosąc plugástwo mi moie. TwarSDaf 122.
 • żyć jako bydło (przez pasterza) (sz. zm.):
  • Żyjem przez tak długi czas jako bydło przez pasterza. NiemPam 233.
  • Iáko [...] bydło żyć będziecie/ nie wiedząc gdzie iść/ co czynić/ y czego się trzymáć. StarPopr 12.
 • manną bożą żyć:
 • niech żyje:
 • »okrzyk wznoszony na czyjąś cześć«
  • Niech żyie moiá Páni w Krolewskiey osobie/ Bogini Panstw Pułnocnych/ ku Polskiey ozdobie. JurkLut B2.
  • – Na tryumf zaltanow zabrzmią mu w koncerze W paize mosiądzowe [...] Wszyscy pienia zakrzykną Krol polski niech zyie. DrobOpow 54.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Człowiék nié bydlę/ to iest/ nié ma żyć iák bydlę. KnAd 132.
 • Wiecznie nie zyie, kto chodzi. OblJasGór 47.
Podhasła

*ŻYJĄCY


im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lm D. żyjących  
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
»taki, który istnieje«
Podhasła

*ŻYJĄCY


w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»ten, który istnieje«
 • – Grozisz mi tu WMMPan smiercią iest to wszystkich zyiących Communis Regulas [powszechne prawo]. PasPam 136v.

ŻYWIĄCY


im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp M. ż żywiąca  
D. m żywiącego  
C. m żywiącemu  
B. ż żywiącą  
lm M. mos żywiący  
C. żywiącym  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1614
Znaczenia
»taki, który żyje«
 • – To gdy szátan weźmie/ cżyni dosyć żądániu nászemu/ powietrze porusza/ wszákże nie záwsze ná mieyscá od nas náznáczone/ ále według dopusczenia Bogá żywiącego grádámi y piorunámi szkodzi. SpInZąbMłot 325.
 • – Ták tedy iuż postánowiwszy że wodá iest źimna y wilgotna/ do tego że szcżerego żywiołu wody trudno dostáć/ potrzeba się náucżyć/ ktora iest naylepsza wodá do vżywánia ták ludźiom iáko y inszem źwierzętąm żywiącym. SykstCiepl 27.