Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŻARLIWOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ŻARLIWOŚĆ, ŻARŻLIWOŚĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   żarliwości
Ms.   żarżliwości
Znaczenia
»gorliwość, zapał«
  • – O tey żárżliwości ludzi złośliwych/ ktorzy chciwości swoiey dość chcący uczynić/ dobrych prześláduią/ y na wszytko są łakomymi/ ták mowi w iednym kazániuswoim Cyprian święty. StarKaz 371.
  • – A czemusz Płomienczykiem ten Herb iest nazwany Temu ze iasny płomien zgęby pokazany Czego są dwie przyczyny zeby Przy Męznosci Tey zawsze iako Płomien byli Zarliwosci Iego zacni klienci. PasPam 270v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • żarliwością chodzić koło czego:
    • – Tá sławá należy, y przez wszytkę potomność należeć będzie Wm. M. M. Pánu, ktory táką żárliwością, y pilnością chodzisz koło tego, ábyś utrapioną Oyczyznę z tego upadku, w ktory w pádłá, y z tego Iárzmá, w ktore się dla nie cnoty Zápámiętáłych Synow swoich záprzęgłá, wyrwał. LubJMan 13.