Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*RÓWNOODLEGŁY

przym.
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn (rowno odległe), T, L (XVII-XVIII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (?), SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
lp M. m   równoodległy
D. ż   równoodległej
B. ż   równoodległą
lm M. nmos   równoodległe
D.   równoodległych
Znaczenia
 mat.  »równoległy, paralelny«
  • Równo odlégłé od siébié liniie dwié długié rzeczy. [...] Parallela [...]. Kn 937.
  • – ROZDZIAŁ II. O prowádzeniu liniy Rownoodległych. SolGeom I a2.
  • – Przy linii prostey, przez punkt náznáczony, liniią prostą párállelną, to iest rownoodległą postáwić. SolGeom I a2.
  • – Drugi nowy sposob Geometryczny, postáwięnia Rownoodległey linii, od dáney; przez punkt ná kilkanaście, álbo kilkádziesiąt krokow, albo łokci. SolGeom I a2-a2v.
  • – Liniią dáną Rownoodległą iedney ścianie w tryángule dánym, większą álbo mnieyszą nád ściánę daną, postawić. SolGeom I a2v.
  • Rownoodległy. Rownosworny. Messk. gleichabgelegen; parallel. Géom. paralléle, ce qui est également distant de qu. § rownoodległe od siebie linie. T III 1871.
Odsyłacze