Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PODSTAROŚCI

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   podstarości
C.   podstarościemu
Znaczenia
1. »urzędnik, zastępca starosty«
  • – Iedzie Pąn komorowski Podstarosci Mowomieyski po Deklaracyią Ostatnią do Moiey Paniey. PasPam 225v.
2. »w dobrach prywatnych pomocnik, zastępca ekonoma«
  • – Informował mię że by [...] oddac List Podstarosciemu Lubo Ekonomowi. PasPam 161v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • podstarości grodzki:
    • – Frąckiewicz, podstarości grodzki piński [...] widząc, że przemóc nie może i uczynić pluralitatem do laski skarbowej dla Zienkowicza, wziął przed się arcyniegodziwy sposób takowy [zdradziecko zwabił go do siebie i chciał zabić]. MatDiar I, 566.