Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

JEŹDZIĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
jeździć  
lp 3. os. jeździ  
lm 3. os. jeżdżą  
lp m 1. os. -(e)m jeździł  
jeździłem  
3. os. jeździł  
lm mos 1. os. (my) jeździli  
jeździeliśmy  
3. os. jeździli  
jeżdżąc  
jeżdżono  
Znaczenia
1. »jechać wiele razy lub od czasu do czasu«
 • – Takes my sobie Gaudowali przy Ruskich Duchach y postaremu choc przykrotkiey znaiomosci y my nakuliga iezdzili y kuligantow u Siebie mielismy. PasPam 173.
 • – Kon drogę do Domu pamietał bo często tamtędy chodzili iak to zwyczaynie na Czatę nie Gosciencem ale Manowcami iezdzą. PasPam 177.
 • – Iuz tedy do Warszawy nieiezdziłęm bom się w drodze dowiedział że krol poiechał do Lwowa. PasPam 183v.
 • – Zima tego Roku była własnie Włoska bo wszyst[ka] bez Sniegu y mrozu na Saniach nic nieiezdzono Rzeki niestawały, Trawy zielone. PasPam 257v-258.
 • – Cieszkiesz to na mnie będą peryody Gdy sobie wspomnę na owe swobody ktorych na tobie [koniu] iezdząc zazywałwm. PasPam 51.
 • – Xiądz Dąbrowski tez Iezuita tak że do inszych pułkow iezdzi. PasPam 58v.
 • – Nąm tu nie nowina w nocy iezdzić pewnie tu Niezbłądzięmy. PasPam 66.
 • – Rospisalismy tedy gospody wewtorek poiechalismy we wsi we srodę iezdzielismy do Piątku apostaremu nieskonczylismy owego obiezdzenia. PasPam 81v.
2. przen.  »dokuczać komuś«
 • – Poczęli wymawiać [senatorowie] iakos nas iezdził iakos nąm przymawiał Ale nie dziwuięmy się kiedy iuz mąmy probę twoiey Cnoty. PasPam 150.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Diécinne [!] obyczáié/ zábáwy. W piasku gmeráć. Ná lásce iéździć/ etc. KnAd 224.
 • Chłop na klaczy iéździ/ á kláczé szuka. KnAd 52.