Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*NIEMCZYZNA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1633
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   niemczyzny
N.   niemczyzną
Ms.   niemzyźnie
Znaczenia
»język niemiecki«
  • – Niemiecki ięzyk y iemu podobne/ z Bábilońszczyzny swoy początek máią/ z tego sámego dość iáwno iest/ iże w Niemczyźnie pełno się znáyduie wrzkomo zydowskich słow/ ktore y oni z Bábylońskiey tákże niewoli wynieśli. DembWyw 77.
  • – On [Jaś] tak się zawstydził swego afektu oziębłego do języka niemieckiego, że też od tego czasu koło niczego czasu więcej nie trawi jako koło niemczyzny. ŁugowPodr 109.
  • – HENRYK WALEZYUSZ Xiążę Andegaweński y Borboniorū, Karola IX. Krola Fráncuskiego Brát, záproszony przez 13. Posłow Polskich in assistentia wybornych y grzecznych Polákow 300. wszystkich piękną mowiących Łaciną, Fráncuzczyzną, Włoszczyzną, Niemczyzną, co w nie máłey u Fráncuzow było admirácyi. ChmielAteny II 354.