Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LADA

part.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: LADA || LEDA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
  lada ||   leda
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – A tu wre iako wgarku. To Leda Materyika choc Lekka zabrała czasu godzinę y drugą. PasPam 243.
 • – Tu od owych Circumstantow z Leda Słowa ztaniw się Huczek [...] Do Pistoletow się porywaią. To zas Deputaci w staią z mieyść swoich uymować kozdy swego. PasPam 243.
 • – Tam lada chłop połacinie mowi a po Niemiecku rzadko kto. PasPam 63.
 • – Kto co może porwac lada deszczkę lada drewno to się znim uderzy w morze. PasPam 69.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • leda bies:
 • »byle kto«
  • – Rodzicom iaka rádość/ kiedy im grzeczną poymiesz Synową [...] sługom iák miło/ że nie ledá biesá dziwego/ ále Pániey własney słucháć będą. GorzWol 7-8.
  • – Na głowie drugi chciałby ciesać koły, A ty, że zaraz wychodzisz ze szkoły, Chciałby-ć lada bies grać potem na nosie, Więc o twój honor pamiętaj i o się. DembowAPunktBar II 480.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Nié ládáś chłop/ pisarz/ etc. KnAd 610.
 • Máli być ládá iákim Popem/ lepiey że będzie dobrym chłopem. RysProv VIII, 9.
 • Kiedy człowiek łąki kosi/ ládá bábá deżdż vprosi. RysProv D4.