Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*LÓD

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: post 1616
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   lodu
B. uż. nżyw.   lód
N.   lodem
Ms.   ledzie
liczba mnoga
M. uż. nosob.   lody
Znaczenia
»zamarznięta woda«
  • – Chłopcy ćwiczą się w bieganiu/ ábo po Ledzie/ ná Łyszwách gdzie się też wożą ná Sániách: ábo po polu/ zámierzájąc Kres/ ktorego ktory wygrać usiłuje/ dopędzić ále nie przezeń przepędzić (przebieżeć) ma. KomDobrOrb 353.
  • – W pewnym mieyscu odcieni lod Siekierami co było morze ieszcze z brzega niepusciło. PasPam 61v.
  • – On z konia zsiadszy obrąbał obuchęm Lod nad ową płonią co był cienki Quidem [niby] to oberwał się z lodem nocą uchodząc y Płoni niebespieczney niepostrzegłszy. PasPam 185v-186.
  • – Czapkę na samym brzegu Lodu porzucił y pokrowiec na wodę cisnął od Pistoleta. PasPam 186.
  • – Mroz był potęzny y Lody po brzegach nad zwyczay. PasPam 281.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Iesli rzeczesz, ze Sąsiad zposiłkiem przyiedzie Iako bys tesz budował na Marcowem ledzie. PotWoj 86.
  • Ná lédzié budowáć/ niéwárowno. KnAd 532.
  • Koń bossy ná lod/ Bot dziuráwy ná błoto/ Tępa siekierá ná drwá Niebespieczni są. ŻabPol B1.
  • Opiera się by kot ná ledzie. RysProv XII, 3-4.