Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRYWATNY

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • prywatni ludzie:
 • »ludzie niezwiązani jakąś godnością, urzędem«
  • – Zaden z Hetmanow ani z Prywatnych Ludzi [...] zemsty praetendować nie będzie PasPam 211.
 • gospoda prywatna:
  • Gospodá prywatna/ Hospitium [...] Hospitio ab illo accipior. Kn 204.
 • audyjencyja prywatna (sz. zm.):
  • – Pąn Hetman przyiachawszy pod Smolensk pierwey na prywatney audientiey dawał sprawę KIM owszytkim. ŻółkPocz 46.
  • – Poseł hiszpański, który tak bardzo pragnął audiencji i już to był u mnie otrzymał, że na audiencji i już to był u mnie otrzymał, że na audiencji prywatnej miano mu dać stołek, teraz się nie odzywa. SobJListy 527.
  • – Przed samym wieczorem miał u Króla J[ego]Mci audientią privatną Włoch ieden, Joannes Baptista, Kawaler Maltański. DiarSejm 1672, 7.
 • budowanie prywatne:
  • – Káżdy álbowiem Narod, ma sposob inakszy y osobny, budowánia priwatnego, to iest Architecturae Ciuilis. NaukaBud 3.
 • prywatna nieprzyjaźń (sz. zm.):
  • – [...] spolnie o dobrym Rzeczp. radźmy. To odpráwiwszy/ będzielić się potym chciáło znowu nieprzyiaźń prywatną otworzyć/ ia gotow będę. StarPopr 51.
  • – Práwiesmy się ná koło iáko w studni kilkom, Wściekłym psom, y drapieżnym opądzáli Wilkom, Przystąpiły, czym wszytkie niszczeią narody Prywatne nieprzyiáźni, wewnętrzne niezgody [...]. PotPocz 45.