Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POWAŁ
rzecz
m
, POWAŁA
rzecz
ż

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B. uż. nżyw.   pował
N.   powałem
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Wźiąwszy zátym kiy krzywy w rękę swą/ gestymi Obwody okręcony z wierzchu ćierniowymi/ Czarną chmurą odźiána/ w drogę się puśćiełá: W ktorey kędy się kolwiek iedno obroćiełá/ Wszędźie y zbożá kłádźie nápował kwitnące/ Y wielkim gwałtem pali trawy źieleniące. OvOtwWPrzem 96.
  • – Mężny z srogim niedźwiedziem byk pojedynkował. Ów rogiem, ten sam sobą wiele dokazował, Ten go kona powałem, ów się zaś gdy krzepi, Jako piłą wzgórę go rogiem rzuci lepij. GawHelBar II 122.
  • Niepoprawne zródło .
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • lec powałem: