Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŚWIECIĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1640-1684
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   świeci
czas przeszły
lp ż 3. os.   świeciła
Znaczenia
»dawać światło«
 • – Pamietaymy na Boga y Oyczyznę wStydzmy się Słonca tego ktore nąm Swieci gdy się Ludzi niewstydziemy. PasPam 237v.
Przenośnie
 • Tak nalezało mowiono zeby tę Swieczkę z gasić ktora Całey konfederacyiey Swieciła.PasPam 187
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • niech komuś wiekuista światłość świeci:
  • – [...] Matkę naszą Pan naywyzszy stego swiata zabrał [...] kturey niech Wiekuista swiatłosc swieci Wniebie [...]. PoczOdlPam 72.
 • niechaj komuś wiekuista światłość świeci:
  • – Iezu [...] daymu zaiego sczyre pracę kture dla chwały Imienia Twego y dla Oyczyzny miłey ponosił wiekuystą swiatłosc ktura mu niechay nie [!] wieki swieci [...]. PoczOdlPam 36.
Związki frazeologiczne

 • bokami świecić:
 • »być biednym, obdartym«
  • Bokámi świeci, iákby z niewoli, Głod niedostátek, áż głowa boli [wielbiciel Wenus]. CompMed 413.
Podhasła

ŚWIECĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1678
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Widzę pudłá iedwabne/ po słupách wiszące/ Białe/ czarne/ żołtáwe/ ćiemne/ y świecące. Gdźie Polskie Heroiny niegdy záśiádáły; Tám sobie pudłá twoie/ mieysce dźiś obrały. ŁączZwier C4v.