Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZYGOTOWAĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: non post 1624
Formy gramatyczne
imiesłów uprzedni
  przygotowawszy
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Przytym dźieći/ pánienki/ y mężczyzny przygotowawszy ich wprzod wilgotnośći/ purgowáć trzebá y nie słábo/ mocnych iednák lekárstw brzemiennym nie dasz/ dla tego iż v nich zły áppetit w pierwszych Mieśiącách brzemienia zwykł bywáć... CiachPrzyp Bv.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • na śmierć przygotować:
  • »w katolicyzmie: opatrzyć sakramentami«
    • – Sprawsię y zadusze te ktore exoccasione [z powodu] woyny z Ciała na Smierć nieprzygotowanego ustąpiwszy nietam poszły gdzie by były disposite [przygotowane] umieraiąc mogły się dostać. PasPam 195v-196.
Podhasła

PRZYGOTOWANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. m   przygotowany
Najwcześniejsze poświadczenie:
1686-1721
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ztąd tumult się wszczął i zaraz janczarowie przyszli, chcąc wziąść króla szwedzkiego, ale się ten przygotowany, bronił potężnie i mężnie w okopku swoim i pałacyku... ZawiszaPam 304.