Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ASFALTYCKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1675
Formy gramatyczne
lp M. n   asfaltyckie
D. n   asfaltyckiego
N. n   asfaltyckim
Znaczenia
»zawierający asfalt«
  • – Tam, gdzie kiedyś siarczystym ogniem jako słoma Dla swych złości wszeteczna gorzała Sodoma Gdzie się dotąd jezioro asfaltyckie kurzy, śliczny owoc [...] Po brzegach jego rodzą nie szczepione sady. PotLibKuk I 104.
  • – Rodzi się y na gruncie Tyburtyńskim kley podobny we Włoszech w pewnym Jeziorze, ale podleyszy od Asfaltyckiego. ChmielAteny II 523.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • asfaltycki karuk: