Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SŁOWNIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (2. poł. XVIIIw.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   słownik
B. uż. nżyw.   słownik
Ms.   słowniku
Znaczenia
1. »zbiór wyrazów, uporządkowany zwykle alfabetycznie, zazwyczaj z definicjami znaczeniowymi«
 • Słownik/ Wokábularz. [...] [ Dictionarium vox recentiorum parum Latina, et altera minus, aut minime Latina, Vocabularium. dices potius: Lexicon, onomasticum, Graeca voce. Nomenclator, m. a multis eruditis vsurpatur, ab homine ad librum vox translata, ut aliorum liborum inscriptiones apud Graecos et Latinos. Kn 1022.
 • – Wokábularz/ vide Słownik. Kn 1278.
 • Dictionarium, sub. Słownik. KnŁacPol 227.
 • Lexicum, Gr. Słownik. KnŁacPol 436.
 • Nomenclator. Słownik. Záuszny powiádacz. Mianowniczy 2. KnŁacPol 507.
 • Onomasticum, Gr. Słowik [!]. KnŁacPol 532.
 • – Czy iest też w Niebie Bibliotheca álbo Księgárniá? iest! i osobliwa, bo Wtora Osobá Troycy S. iest, i názywa się Księga álbo Księgarnia, mowi bowiem Pismo S. że w niey są Omnes thesauri sapientiae & scientiae Dei absconditi, wszystkie skárby, náuki, i mądrości záwárte. ále ma też Pan Bog nász i swoię Synonimę, swoy Dictionarz, á po polsku Słownik: zpátrzysz w-niem, co też to słowo łácińskie Homo znáczy? przeczytasz w-niem, że Homo, Człowiek, iest Owcá, Ovis, że ludzie, Owce, Oves. MłodzKaz IV, 14.
 • Vocabula Polonica obsoleta, barbara, et inusitata. [...] Sledzę Słownik, Słuchálniá. WojnaInst 154.
 • DICTIONNAIRE [...] (Recueil fait en maniere de Catologue de tous les mots d'une langue par ordre alphabetique.) Vocabularium, DYKCYONARZ, Wokabularz, Słownik, Księga Słow álbo reiestr słow ięzyka iákiego wszystkich porządkiem obiecadła zebranych. DanKolaDyk I, 465.
 • VOCABULAIRE (Dictionaire de tous les mots d'une langue). Vocabulorum index. Vocabularium. Dictionarium. WOKABULARZ Dykcyonarz słownik wszystkich słow ięzyka iákiego zebranie. DanKolaDyk II, 589.
 • Słownik, g. a ein Wörter-Buch. nomenclature; vocabulaire, m. § poszukay tego słowa w Mowniku kiedy go w słowniku niemasz. T III 2071.
 • – Wokabularz, g. a. słownik, Wörter-Buch. un vocabulaire. § słowa w wokabularzu, własności ięzyka w mowniku się znayduią. T III 2595.
 • – Mownik. ein Aufschlag-Buch; ein Ditionnarium; ein Wörter-Buch heiszt Słownik. un Dictionnaire; un Vocabulaire s'apelle Słownik. § poszukay tego wyrazu w mowniku. T III 868.
2. »człowiek słowny, honorowy«
 • Słownik, un homme de parole. KulUszDyk 180.
Odsyłacze