Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*POSELSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: POSILSTWO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1572-1620
Formy gramatyczne
lp N. posilstwem  
Ms. poselstwie  
lm M. poselstwa  
Znaczenia
»zadanie, misja posła; delegacja, posłowanie«
  • – ...posły do K.JM. osób 10 posłali, między któremi i mnie z posilstwem tym, które WMci posyłam AktaKrak I 311.
  • – Od Hetmanskiey dywizyiey ustawicznie, poselstwa Listy Invituiąc ad Societatem. PasPam 115.
  • – To własnie w ten czas poczta przyszła o ktorey to Biskup wspomina y opisano tam wniey otym poselstwie. PasPam 144-144v.
  • – Gdy tedy Moskwa w Poselstwie iadą to u nich nabiorą tych Trunkow. PasPam 166.
  • – Posyłali mię w Poselstwie do krola do Arcybiskupa do Biskupa kuiawskiego. PasPam 219v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • w poselstwie do kogo chodzić:
    • – W tym przęcie wiekom poźnym zawinili Isz gdy w Poselstwie do oycow chodzili, Przynagláli im słowy y grośbámi Zeby poddáli Klasztor z obronámi. OblJasGór 22.