Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*SPROWADZAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
lp 3. os. sprowadza  
lm 3. os. sprowadzają  
sprowadzano  
Znaczenia
1. »przyprowadzać, przypędzać«
  • – Woiewoda [...] mowi P Bog znami nic to Panie Strazniku kazac otrąbic zeby zaraz Stada sprowadzano tu trąbią tu w obozie krątwa sroga. PasPam 90v.
  • – Stada ktore blizey były sprowadzaią drudzy bez swoich tęsknią wyglądaią. PasPam 91v.
2. »powodować przybycie kogo«
  • – Pan Sladkowski teraznieyszy kasztellan zięmie Sochaczowski, niemowiąc zęmną nic o tym sprowadza do Siebie na Ostatki Pannę z Matką y Zoyczymem Panem Wilkowskiem. PasPam 220v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bitwę sprowadzać:
  • »przeprowadzać starcie zbrojne«
    • – Chadzáłá często tám/ y czásu woyny/ Pátrząc/ gdy krwáwe bitwy zprowádzał Mars zbroyny. OvOtwWPrzem 298.