Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POPRAWIĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  poprawić
czas przeszły
lp m 3. os.   poprawił
imiesłów uprzedni
  poprawiwszy
Znaczenia
1. »ulepszyć, uzupełnić«
Rekcja: czego

  • – Przyszło tedy pozwolic na ich wolą obserwatis Conditionibus his. Naprzod zeby znaszego Woyska Marszałka obrać, druga że by zaraz wziąwszy dobre chleby ypoprawiwszy pocztow Słusznie Iść iuz non Sub Regimine Hetmanow ale Marszałka swego. PasPam 115v.
  • – Prawa de Crimine Laesae Maiestatis w czym się będzie z dało Rzpty poprawić IokMSC pozwala. PasPam 209.
2. »powtórzyć (uderzenie, pchnięcie)«
Rekcja: komu

  • – Zamroczył mię iednak zem spadł zowey łąwki w wodę. Umknę się tedy zowego mieysca boiąc się że by mi niepoprawił. PasPam 89.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Błędu lepie poprawić/ á niżeli bronić. DobrGram 434.
Podhasła

POPRAWIONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1743
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Postanowiono áby nie káżdy setny rok był przybyszowy, iáko w stárym kálendarzu miano go zá przybyszowy, Lecz áby trzy setne lata miano zá roki pospolite á czwarty rok setny miano zá przybyszowy, I ták w poprawionym kálendarzu rok 1700. rok 1800. rok 1900. mieć kázano zá rok pospolity: rok zaś 2000. mieć kazano zá przybyszowy. BystrzInfChron 14.