Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZŻEŃSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. m   bezżeński
B. m nżyw   bezżeński
Ms. m   bezżeńskim
Znaczenia
»kawalerski«
  • – Bog brzydzi się wszeláką nieczystością/ dla tego chce ábysmy się tez koniecznie tym brzydzili/ [...] á w czystości/ wstrzemieźliwości/ y powściągliwości się/ ták w stanie małźenskim/ iáko y w stanie bezżeńskim chowáli. RybMKat 45.
  • – PIgmálion [...] zámyślił bezżeński żywot prowádzić. OvOtwWPrzem 402.
  • Bezżeński. ehelos unverheyrathet, der keine Frau hat. de célibataire; qui n'a point de femme; qui n'est pas marié. T III 39.