Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZŻEŃSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bezżeństwo
D.   bezżeństwa
C.   bezżeństwu
Ms.   bezżeństwie
Znaczenia
»życie bez żony, stan kawalerski, wolny, celibat«
  • – Druga przyczyná iest bezżeństwá, boiaźń: bo niektorzy ludzie boiąc się tráfić na swarliwą żonę, niechcą w małżeński stan wstąpić. PetrSEk 55.
  • – Rospuściły się ięzyki y piorká wásze ná bluźnierstwá przeciwko Chrystusowi/ Pánnie naświętszey Máryey/ przeciwko Swiętym/ Zakonom/ Klasztorom/ przeciwko ślubom/ postom/ bezżeństwu/ Sákrámentom. BirkEgz 6.
  • – Ten [Jędrzej Czarnocki] z załoznica wbezzęnstwie w warszawie mieszkał. TrepNekLib 50.
  • Bezżeństwo unehrlicher Stand. KellGram 236.
  • Bezżeństwo. lediger, eheloser Stand. célibat. § dań albo wina od bezżeństwa. T III 39.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • dań albo wina od bezżeństwa:
  • »DAŃ, WINA«
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Bez-żęństwo spokoyne/ vciészne/ wolne. KnAd 22.