Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZŻEŃSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Warianty fonetyczne: BEZŻEŃSTWO, BEZŻENSTWO, *BEŻŻEŃSTWO, *BEZZENSTWO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP bezżeństwo

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bezżeństwo ||   bezżenstwo
D.   bezżeństwa ||   bezżenstwa ||   beżżeństwa
C.   bezżeństwu
B.   bezżenstwo ||   bezżeństwo
N.   bezżeństwem
Ms.   bezżeństwie ||   bezzenstwie ||   bezżenstwie
liczba mnoga
B.   bezżeństwa
Znaczenia
»życie bez żony, stan kawalerski, wolny; celibat«
 • – Druga przyczyná iest bezżeństwá, boiaźń: bo niektorzy ludzie boiąc się tráfić na swarliwą żonę, niechcą w małżeński stan wstąpić. PetrSEk 55.
 • – Rospuściły się ięzyki y piorká wásze ná bluźnierstwá przeciwko Chrystusowi/ Pánnie naświętszey Máryey/ przeciwko Swiętym/ Zakonom/ Klasztorom/ przeciwko ślubom/ postom/ bezżeństwu/ Sákrámentom. BirkEgz 6.
 • Bézżeństwo/ Caelibatus [...] Vxorium [...] Dań ábo winá od bézżeństwá. Kn 25.
 • – Ten [Jędrzej Czarnocki] z załoznica wbezzęnstwie w warszawie mieszkał [...]. TrepNekLib 50.
 • Bezżeństwo. Caelibatus. Newediste/ Bemoteriste. SzyrDict 13.
 • – Kto w Małżeństwie żyje poboznie/ skromnie/ cierpliwie/ roztropnie/ tego Małzeństwo lepsze jest/ niżeli samo przez śię Bezżenstwo. KałRoz 81.
 • – Ale kto zdaru Bożego wziąwszy cżystość ćiała/ y wniey śię ćwicżąc/ żyje beż zgorszenia blizniego/ y upalenia swego w Bezżeństwie/ z Chwałą Bożą/ inszych naucżając/ samego siebie strzegąc/ jako to Xięża/ abo Kaznodzieje powinni/ ten ma więcey nad Małżenstwo y jest błogosławionym. KałRoz 81.
 • – [...] Bog w Pismie S nie obowiązał sług Koscielnych/ abo Ministrow słowa swego/ żadnym przykáżaniem/ do całego Bezżenstwa [...]. KałRoz 81.
 • – Y choćia Pán sám zaleca bezżenstwo/ abo pánienstwo/ tych ktorzy śię sami urzezali dla krolestwa niebieskiego/ Matth. 19. v. 12 jednak jako bacżny y prawdziwy Naucżyciel powiedział: Nie wszyscy poimują tey rzecży/ ale ci ktorym to dano. KałRoz 81.
 • – [...] jako bacżny y prawdziwy Naucżyciel powiedział [Bóg]: Nie wszyscy poimują tey rzecży/ ale ci ktorym to dano. v. 11. aby tym zaleceniem panieństwá/ sługi swoje/ do pragnienia y szukania u Boga á starania śię własnego/ o ten dar/ zachęcił y pobudził/ nie żeby brzemię y obowiązek/ slubu do śmierci bezżenstwa na nie włozył. KałRoz 81-82.
 • – Bo jako to jest tyranstwo na sumnieńia ludzkie/ pod praetextem cżystośći panieńskiey/ kłaść na wszytkie bez exceptiey Kapłany Boże/ jarzmo bezżenstwa/ slubem y prawem obowiązanym pod gardłem; tak by y to było okrucieństwo zdrugiey strony/ y niesłuszne przewodzenie/ do Małżenstwa tylo bied y rozerwania zasobą poćiągaiącego/ przymuszáć kogo/ praetextem słowa Bożego y woli jego/ abo potempiáć kogo/ ktoryby mogł wbezżenstwie cżystym Bogu y Kośćiołowi jego służyć. KałRoz 82.
 • – Niechay doswiadcży cżłowiek samego siebie. 1. Cor. 11. v. 28. á tak/ że rzekę ad imitationem, niech żyje w Małzenstwie abo w Bezżenstwie/ bo kto niegodnie z Sług Bozych/ ten abo on stan swoy tractuje, sąd sobie samemu zarabia/ jesli nie pokutuje. KałRoz 82.
 • – [...] prawdziwe Bezżenstwo/ nie należy tylko wtym/ żyć bez Zony sobie poslubioney/ ale wtym/ żyć bez grzechu niecżystośći/ wobcowaniu bez zgorszenia swiętobliwym/ aby nie było naganione usługowanie nasze. KałRoz 82.
 • – Inacżey jest obłuda wielka/ y Bogiem kuszenie/ tych ktorzy cżynią w Kapłanstwie swoim professią bezżenstwa/ nic śię nie strzegąc/ owszem rozpasani będąc/ na wszelką swawolą ćiáła/ y grzechy wszetecżenstwa/ na swoje zatracenie/ Kośćioła Bożego wielkie zgorszenie/ Kapłanstwa posromocenie/ chwały Bozy zelzywość y hánbę. KałRoz 82.
 • – Kogo tesz niechce [Bóg] wpoczćie mieć poważnych Xieży/ Ten dármo sobie głowę bezżeństwem ćiemięży. KochProżnEp 31.
 • Bezżeństwo unehrlicher Stand. KellGram 236.
 • – Swięty Bazyli bowiem mowi: że Mniśi nie obowiązywali się iawnie y wyraźnie do beżżeństwa, tylko taiemnym sposobem; prżeto sądźi zá rżecz potrżebną áby tego wyraźną czynili professyą, á żeby ná żyćie ćielesne udaiąc się, mogłi [!] być poćiągnieni do Pokuty. HylJMOpis 3, 103.
 • – Postanowienie tego Rycerstwa od Papieża CELESTYNA, y Cesarza Rzymskiego HENRYKA potwierdzone, y osobliwszemi nádane przywilejami; podobne do Templaryuszow záwierało powinnośći: żyć w bezżeństwie, Mszy pilno słuchać, y wiernych bronić; coby zaś od pogan pozyskali Rycerze, to wiecznemi do nich czasy náleżeć miało. HylInf 13-14.
 • – Záprzyśiężone Ich [Krzyżaków] powinnośći były: żyć w bezżeństwie, pewne modły codźiennie odprawować, ustawicznie z niewiernemi walczyć, niezmylone pełnić posłuszeństwo, ná każde skinienie Rządzcy swego, albo Magistri Ordinis. HylInf 24.
 • – Toć ieszcze od czasow Apostolskich wypadło na swiat Prawo wstrzemięzliwości bezżeństwa. Nic nam lepiéy nie adumbruie Chrystusa Oblubieńca y Kościoła Oblubienicy iego, iako ta czystośc w Osobach Kapłańskich bezżennych, gdy żon niemaiąc czyste Panny, czystemu Chrystusowi Panieństwa Oblubieńcowi się wiecznie zaslubiaią. ChmielAteny III 14.
 • – 7mo Pelagiusz Papież żyiący około Roku 555. Syciliyskim subdiakonom zaleca seriò, áby się Prawu Rzymskiego Kościoła respektem chowania bezżeństwa konformowali. ChmielAteny III 15.
 • – Ieszcze Heretycy attakować czystości, y bezżeństwa Katolickich Kapłanow nieprzestaią [...]. ChmielAteny III 22.
 • – [...] Caelibatus, albo Bezżeństwo wiekow dawnych wygnane z wielu Rzeczy Pospolitych, ale nie z Katolickich, gdzie habetur pro virtute. ChmielAteny1755 I 346.
 • – [...] w takieyże obserwie, owszem co raz w większey N Sakrament, tak iak y przedtym: Ofiara Mszy S, Bezżeństwo Kapłanow. Zgoła, wszystko iak in primitiva Ecclesia było, iest, y będżie przy protekcyi Pana zástępow, y Katolikow státeczności. ChmielAteny1755 I 1135.
 • – [Michał Cerulariusz] przeciw Rzymowi Antecessorow swoich, Fociuszá, Sisiniusa y Sergiusa błędow y uporu stał się patronem, y promotorem, wziąwszy in Societatem Leona Biskupa Akridy, y Niceta dobrze in malum uczonego Mnicha, Klasztoru Studiusza ktory wydał skrypt Anno Domini 1052 Ritus Kościoła Łacińskiego, y zażywanie Azymi Panis, toiest przasnego, nie kwaśnego Chleba do Pańskiey Kommunii, y do Ofiary, censuruiący ultra mentem Fociusza, krytykuiący Xięży bezżeństwa Łacińskich Post Sobotny, etc. ChmielAteny1755 I 1140.
 • – Jovinianus odbiegły z Mediolanu Mnich uczył / że każdy Pokarm każdego Czasu każdy Człowiek pozywać może; że Grzechy wszystki sobie som rowne; Panieństwo / a Bezżeństwo ganił / Panny BOgu poślubione z Klastorow do żyćia rozpustnego wywabiał. HackPraw 417.
 • Bezżeństwo. lediger, eheloser Stand. célibat. § dań albo wina od bezżeństwa. T III 39.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • dań albo wina od bezżeństwa:
 • »podatek płacony przez żyjących w bezżeństwie mężczyzn«
  • – Bézżeństwo/ Caelibatus [...] Vxorium [...] Dań ábo winá od bézżeństwá. Kn 25.
  • – Bezżeństwo. lediger, eheloser Stand. célibat. § dań albo wina od bezżeństwa. T III 39.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Bez-żęństwo spokoyne/ vciészne/ wolne. KnAd 22.