Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*POWÓD

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
lp B. powód  
N. powodem  
Znaczenia
1. »przyczyna«
 • – A przecię nasi Polacy tego szczęscia po łasce Boskiey naywiększym są powodem. PasPam 278.
Związki frazeologiczne

 • za czyimś powodem:
 • »dzięki komuś, dzięki czyjejś działalności, z przyczyny czyjejś«
  • – Dos[yć] na tym zezmy posłali Wdzie ze trzydziesci Ięzykow. Z charcu za powodem Onego Chłopca. PasPam 104.
  • – Obozy z dostatkami pobrali y fortec kilka potęznych Opanowali a przecię to wszystko zanaszym powodem. PasPam 282v.
2. »rzemień albo powróz do prowadzenia konia«
 • – Owych koni y na powod nasi nabrali. PasPam 157v-158.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • z czym na powodzie chodzić:
 • »być ściśle związanym z czym«
  • – Przyznáię, że siłá ma Stárożytność w rodzie, Kędy Cnotá z Szláchectwem chodzi ná powodzie. PotPocz 51.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Bogáctwá często powod do złego. KnAd 30.