Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIECNOTA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B.   niecnotę
liczba mnoga
B.   niecnoty
Znaczenia
1. »obelga, zniewaga; figiel, żart«
  • – By go byli pewnie Z[s]kury darli za takie niecnoty ktore im wyrządzał. PasPam 104.
  • – Nago sypiaią [...] Rozne niecnoty wyrabiali im nasi chłopcy, ale przecię nieprzelomano zwyczaiu. PasPam 55v.
2. »czyn nikczemny, haniebny«
  • – Przez Inwencyią niektorych Subiektow Polskich Szelągi Wołoskie wprowadzono do Polski [...] za ktorą niecnotę niegodni się ci Inwentowie Tytułować Imięniem Narodu Polskiego y znaczny Bogu muszą oddawać Rachunek. PasPam 187.
3. »człowiek niepoczciwy, ladaco«
  • – Przybrał [de Villars] sobie wielkiego hultaja i niecnotę owego, który się bawił przy artylerii. SobJListy 582.
  • – Zemściey się mężu małżeńskiey sromoty Hetmańskiey oraz, twey y mey zniewagi, A nie każ żywić dłużey tey niecnoty, Zá bespieczeństwo, y takie odwagi, Do teyli przyszedł ieden chłystek do tey Smiałości nosząc nie dawno biesagi Ze się o Wielką, ważył Hetmanową Nie zgubisz li go: ia przypłacę głową. ChrośJóz1745 F5v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Lépsza cnotá wé błocié/ niż niécnotá ẃe złocié. KnAd 447.
  • Wstyd w młodym człowieku Cnotá/ á w stárym Niecnotá. RysProv 86.
  • Niewiástá/ ktora wstyd stráci/ prętko się z niecnotą zbráci. RysProv 57.