Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIEDALEKO

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
Znaczenia
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Niemasz niebespieczęnstwa y małym statkięm po Morzu iechać byle niedaleko od lądu. PasPam 67v.
 • – Okręty iuz niedaleko. PasPam 68v.
 • – Iutro puydą w drogę nie daleko tylko do Moskwy. PasPam 159v.
2. »niedługo, wkrótce«
 • – Lubo wieczor niedaleko. mam ia takie woysko ze was mogą uspokoić y za godzinę. PasPam 106.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • niedaleko chodzić od siebie:
 • »być podobnym do kogo«
  • – Sądy Inkwizyciam [...] zlecaią. Nád to dla pewności y rozeznánia lepszego, ieślis są prawdziwe Czárownice, czyli tylo zabobonice, ácz niedaleko, iako pokrewne, chodzą od siebie. WisCzar 3.
 • niedaleko czego chodzić:
 • »być związanym z czym, występować łącznie z czym«
  • – Żadnego prokuratorá nie będziesz miał/ iedno dobre sumnienie/ iedno cnotliwe y niewinne życie/ iedno miłosierdzie/ ktore nie dáleko niewinności chodzi z iáłmużnámi twoimi. BirkEgz 24.