Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIEMAŁY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
lp M. m niemały  
ż niemała  
D. ż niemałej  
B. m nżyw niemały  
Znaczenia
»dość duży, spory«
  • – Uczynił się tedy huczek niemały. PasPam 122v.
  • – Potkała mię w tym Roku szkoda niemała. PasPam 249.
  • – Iest to węzeł przyznam sie trudnosci niemałey. PasPam 274v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Bólu nié máłe vlżenie/ Płácz/ ktemu wypowiédzenie. KnAd 42.
Podhasła

NIEMAŁA


w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1609
Znaczenia
»jest ważne«
  • – Lecz y to niemáła iest/ iż pomienieni ludźie idą ná woynę bez zbroy/ bez kárácen/ bez szyszakow/ bez páncerzow/ bez blach; ná co my śiłá wydáiemy: y nie możem tych rzeczy prowádźić z iedneg[o] mieyscá ná drugie/ bez drugieg[o] kosztu. BotŁęczRel III 109.