Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRZEDAWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1670
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 1. os.   przedawałem
ż 3. os.   przedawała
lm mos 3. os.   przedawali
nieosobowy czas przeszły
  przedawano
Znaczenia
»oddawać za pieniądze, sprzedawać«
Rekcja: co

  • – Na brawszy Legominy w iednym mieyscu, to ią wdrugim przedawali mieyscu ludziom. PasPam 54.
  • – Ona by była nie wzięła zatę brzezinę, choc by ią w Rawie na Targu przedawała ledwie 50. Złotych. PasPam 199v.
  • – Była taniość zbytnia y dlatego nie przedawałęm nic. PasPam 257.
  • – Obrazy Tekielego na koniu armatnego Przedawano. PasPam 262.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Poki w niey Niedzwiedz chodzi, nie przedaway skory. PotWoj 139.
  • Szkodaskory przedawac poki Niedzwiedz chodzi. PotWoj 96.