Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GRATULACYJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   gratulacyja
B.   gratulacyją
N.   gratulacyją
liczba mnoga
M.   gratulacyje
B.   gratulacyje
N.   gratulacyjami
Etymologia
łac. gratulatio
Znaczenia
1. »powinszowanie, życzenie składane komuś z jakiejś okazji; wyrażenie jakiegoś życzenia, pragnienia«
 • – O iákie byłoby szczęście moie! gdyby mię Pan Bog na świecie zápomniał, iużcibym go z niebá kwitował, by mi tyko ná ten kwit lat przymnożono, dostátkow dodano, honorow, tytułow w dom nánoszono. Izaliż to nie mutetá iák po Klauiszu stąpaią/ od pięćdziesiątego do tysiącznego/ od niebá do ziemi swoię mutetę pociągiwáią. A śmierć vsłyszawszy tákie ich grátulácye/ tákie mutety? iákie tez im responde oddawa? y iáko przypiewa. Ego dixi, iam rzekłá. WojszOr 301.
 • – Wybijali tę melankoliczną apprehensię Królowi J. M. Panowie Senatorowie różni, z powinnemi aktu weselnego gratulacyami przychodzący, [...] dobrą myśl przy tak wesołym akcie perswadując, której jednak wmówić w niego niemogli, bo i nabożeństwo kościelne i bankiet publiczny niewesoło odprawił. DiarPogKoniec 295.
 • – Mysliłem coby pisac pod te czasy w Połscze Historią czy Rymy czy co do zabawy Czy Sielanki czy fraszki czyli sowirz[al]stwo Albertusow czy Bayki czy tesz Oracie Czyli mowy pogrzebne czy gratulacije. OpalKSat 2.
 • – Wodzę się tedy z myslą iako mąm kwadrować Moię Gratulacyią. I komu winszować. PasPam 273.
 • – A chociażem do tych czas/ iakoby secundo flumine in aura publicorum votorum powolnością i życzliwością moią ku W. M. P. zábiegał; teraz iednák gdy się W. M. P. in virtutum stadio ad metam honoris przymknął/ anceps zostáię/ z grátulácyą moią/ czy W. M. P. novum honorem? czy novo honori, antiqua W. M. P. merita & pares oneri humeros winszowáć? PisMów II 376.
 • – Druga Część. Rożne w sobie Grátulacye y Kondolencye z Odpowiedziá mi/ záwierájąca. DobrPol I, 146.
 • – Przy Odpráwowaniu Miánowin ábo Chrzcin Gratulácye. DobrPol I, 154.
 • Grátulácya ná nowy Rok/ z Podárunkiem/ przez Chłopcá. DobrPol I, 178.
 • Grátulácya Krolowi Iego Mości. DobrPol I, 186.
 • – [...] poważam się - ja wierny Poddány [...] ná ten świeżo záczęty Rok [...] nisko się ścieląc podnoszkiem W. K. M. prezentowáć Grátulácyą. DobrPol I, 186-188.
 • – Zá ták miłe uprzeymą Grátulácyą/ wielce Wm. M. Pánu dziękuję [...]. DobrPol I, 200.
 • Grátulácya Fraucymerowi. DobrPol I, 204.
 • – Nastąpiła przytym gratulacya od Magistratu tutecznego Krolowy Ieymci złożona. GazPol 1735, 25.
 • – Ministrowie [...] Cudzoziemscy w pokoiach Zamkowych swoie złożyli I. K. Mci gratulacye. GazPol 1735, 65.
2.  w lm  »dzięki wyrażające uznanie i radość«
 • – Zarmat bito aze Zięmia drzała a potym nabozęnstwo Sliczne, kazania, Gratulacyie dzięki bogu za Dobrodzieystwa. PasPam 100.
 • – Iakie tam były pociechy, iakie Gratulacyie iako Principes Imperij poziezdzawszy się [...] mile krola witali. PasPam 264.