Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIŻELI

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Znaczenia
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Wolelismy zawsze z niemi na impreze nizeli z Cesarskiemi. PasPam 57.
 • – Blizey było Morzęm nizeli lądem. PasPam 66.
 • – Białogłowa iedna z olęderskiego okrętu [...] płynęła daley nizeli trzy cwierci mile. PasPam 70.
 • – Oni bardziey się Urazaią o krzywdę Imienia Cesarskiego nizeli Imienia Boskiego. PasPam 104.
 • – Było nas lepiey nizeli sto koni. PasPam 115.
 • – Zescie na dobrych koniach przyiechali pierwey was tez barwa doydzie nizeli inszych. PasPam 159.
 • – To podobno bardziey przywoycą się stało nizeli waszą rezolucyią. PasPam 159.
 • – Kommissyia [...] odprawuie się we Lwowie trochę modestius y polityczniey nizeli w Litwie. PasPam 186v.
 • – Wolał bym paść Swynie nizeli z Pospolitego Ruszenia kommoderowanych prowadzić na Podiazd. PasPam 238.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Xiądz Dąbrowski [...] do inszych pułkow iezdzi prawi więcey płacze nizeli mowi. PasPam 58v.
 • – Widzieli Szwedzi swoie Okaleczenie y Szkodę większą nizeli uczynili nieprzyiacielowi. PasPam 69v.
 • – Nizeli tedy Chorągwie y ochotnik przyszły [w] srogim Opale była przednia Strasz. PasPam 92v.
 • – Czekalismy ze dwie Godzinie nizeli się poziezdzali Senatorowie. PasPam 146v.
 • – Bawili się tedy w Iazmi [Wiaźmi] Tydzien nizeli się wymunderowali. PasPam 164v.
 • – Więcey nąm Pan Bog daie nad to nizelismy go prosili. PasPam 200.
 • – Bog widzi zem więcey wydał na prawo nizeli mi Olszowka przez te Sześć Lat Dzierzawy moiey uczyniła. PasPam 285.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • niżeli ... tymczasem:
  • Niżeli się tamci zgromadzili tym czasem nimogli ci wytrfać. PasPam 76.
 • pierwej niżeli:
 • tymczasem niżeli:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Choc by [cię żołnierz] zasłonił... to by tey zasłony było na czas a potym by się na tobie wolno zemscić. Bo dłuzey klasztora nizeli Przeora. PasPam 169v.
 • Błędu lepie poprawić/ á niżeli bronić. DobrGram 434.