Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZESTAWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  przestawać
czas teraźniejszy
lp 2. os.   przestajesz
3. os.   przestaje
lm 3. os.   przestają
czas przeszły
lp n 3. os.   przestawało
lm mos 3. os.   przestawali
Znaczenia
1. »przerywać jakąś czynność, nie kontynuować czego«
Rekcja: czego

  • – Slepe oczko nie przestaie swoich fakcey chcąc drugiego krola z Tronu de turbare. PasPam 235.
  • – Mnie tyko iednego Niewięm z iakiey okazyiey taka Ich Mosciow Potkała łaska że nieprzestaią Saevire naubogą Substancyą. PasPam 284v.
  • – Hetman Moskiewski poszedł ku nam [...] zostawiwszy pod Lachowicami Ludzi cos niewiele że by obozu pilnowali y Fortece [...] że by nieprzestawali attakować. PasPam 92v.
2. »obcować, przyjaźnić się, zadawać się z kim«
Rekcja: z czym

  • – To [dzikie zwierzęta] y łaskawe było y zepsy przestawało y rowno ze psy swego dzikiego Brata goniło. PasPam 256v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • ~ Z iakim przestazeiesz [zam. przestajesz] takim się staiesz. PasPam 75v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Bogáctwá wiélkie ná máłé przestáwáć. KnAd 1185.