Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*STAWIĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy gramatyczne
nieosobowy czas przeszły
  stawiono
Znaczenia
»umieścić, ustawić«
  • – W poscieli zle nie uczyniła [wydra] [...] ale poszła do iednego mieysca gdzie iey Stawiono Skorupkę to tam dopiro odprawiła swoy wczas. PasPam 252.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • stawić na cel:
  • »być, stać się obiektem strzelania, uderzenia«
    • – O tym powiedáią/ że niektore Xiążę/ chcąc doświádczyć pewności te[g]o w strzelániu/ stáwił mu syná swego máłego ná cel/ y postáwiwszy grosz ná bierecie/ kazał mu go z łuku vgodzić/ ták żeby bieretá nie ruszył. SpInZąbMłot 168.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Gdzie Pan Bog kościoł buduie/ tám diabeł káplicę stáwi. RysProv IV, 4.