Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIESZCZĘŚCIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
lp M. nieszczęście  
D. nieszczęścia  
B. nieszczęście  
N. nieszczęściem  
Ms. nieszczęściu  
Znaczenia
»niepomyślny bieg wypadków, niepowodzenie, klęska; okrutny los, fatum«
  • – Wielkie szczęscie wielkie tez zwykło za sobą pociągac nieszczęscie a po nieszczęsciu zas [...] łaskawym Bog na człowieka zwykł się oglądac okiem. PasPam 149av.
  • – Powiedałęm im o Swoim nieszczęsciu że mię iuz był wziął Moskal w okazyiey z Dołkorunskiem. PasPam 165.
  • – Gotow Szczęscie, nieszczęscie iaka Sors napadnie Przyiąc. PasPam 273v.
  • – Zastawszy Tatarowie owę w ziemi swoiey depopulacyią Trupy Zon y Dzieci swoich bydła Stada pozabierane Płakali na Swoie nieszczęscie. PasPam 277.
  • – Nie myslę o tym że bym się miał tego nieszczęscia lękać ktore mię iuz wczoray minęło. PasPam 67v.
  • – Iako by Pactum maiąc Szczęscia y nieszczęscia między sobą w Raz obadwa w Sielcach zachorowali. PasPam 84.
  • – Tu kozdy nos zwiessił mysląc sobie pierwsze nieszczęscie. PasPam 90v.
Przenośnie
  • Kazała mu tam Zona gdzieś poiechac do Nieszczęscia.PasPam 279
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Nieszczęście po ludziach, nie po drzewie chodzi. PotMorKuk III 284.
  • Cudze niészczęście podczás gwoli. KnAd 109.