Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

RZADKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
lp M. m   rzadki
Znaczenia
»luźno rosnący, niegęsty«
 • – Był las wpoysrodku nieszeroki ale długi i rzatki. PasPam 103v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • gębka rzadka:
  • Gębká miękka/ rzadka. Manon [...]. Kn 187.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • (wariant I):
  Zadna biesiádá nie może być bez błazná. RysProv XVIII,1.
 • (wariant II):
  Biésiádá rzadka béz iakiégo błazná. KnAd 24.
Podhasła

RZADKA

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1609
Znaczenia
»zdarza się rzadko«
 • – BRáuá iest to iedno miásto ktore się rządźi ná kształt Rzeczyposp: záczęte z potomstwá 7. bráćiey/ ktorzy tám byli przybyli ná mieszkánie z iednego miástá Felicis Arabiae názwánego Lárách. A iest to rzadka w Afryce/ gdyż támći ludźie nie bárzo sobie smákuią wolnośći. BotŁęczRel I 232.