Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRZYMUSIĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
nieosobowy czas przeszły
  przymuszono
Znaczenia
»wymóc wbrew woli; zmusić do czego, zniewolić«
Rekcja: kogo

  • – Oni tez tego tylko potrzebowali że by ich przymuszono. PasPam 119.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • potrzeba przymusiła (sz. zm.):
    • Przymusiła potrzeba Krola do wizyty, Wszedł w loch z przypadku, kędy Dawid był ukryty [...]. DrużZbiór 41.
    • – Purgánse w gorączkách osobliwie wielkich mieyscá nie máią, chybá gdyby potrzebá przymusiłá może dáć wolne bardzo [...]. PromMed 12.
Podhasła

*PRZYMUSZONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp D. ż   przymuszonej
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Więcey bym takich mogł wyliczyc przykładow ktore się Ograniczaią bardziey Hamulcem cnoty y poczci wosci nizeli przymuszoney przysięgi. PasPam 122.
Odsyłacze