Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

RZĄDCZYNA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: RZĄDCZYNA, *RZĄDZCZYNA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T, L (rządczyna, *rząnczyna), SWil (rządczyna, rządzczyna), SW (rządczyna, rządzczyna), SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (? ), Kn


Najwcześniejsze poświadczenie: 1666
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   rządczyna
D.   rządczyney
B.   rządczyną
N.   rządczyną
Znaczenia
1. »kobieta sprawująca władzę«
  • – Tám dopiero (co istotnym pismem ktore u Krolowey iest wschowániu, pokázáć submittuię się) począłem iuż wątpić y postrzegáć, kiedy zá Głowę y rządczyną Zwiąsku nászego powszechnego Krolową położoną przeczytałem (...). LubJMan 25.
  • MODE'RATRICE (...) (Celle qui regle) (...) RZĄDCZYNA DanKolaDyk II, 270.
  • RECTRICE (Celle qui conduit). Rectrix. RZĄDCZYNA. DanKolaDyk II, 421.
  • – Tenże odpowiada Posłom Kozakow Zaporozkich Imieniem Poselskiey Izby. Ták Bog chciał, ták fortuna Rzeczypospolitey kazali, ták wászego Poddaństwa kondycya niosłá, żeście kiedykolwiek musieli swywolne pod powagę tey Rzeczypospolitey Mátki nászey á Rządczyney Waszey podrzucić karki. DanOstSwada I, s. 19.
  • Rządczyna, rządźićielka. Regentin, Besfehlshaberin. gouvernante; femme régente, administratrice; femme qui gouverne, qui commande. T III 1958.
2. »żona zarządcy«
  • GOUVERNANTE (...) Gubernatoris uxor (...) RZĄDCZYNA Rządcy Starosty w krain iákim żona Starościna. DanKolaDyk II, 94.
Odsyłacze