Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRZYPISYWAĆ, PRZYPISOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  przypisywać
czas teraźniejszy
lp 1. os.   przypisuję
3. os.   przypisuje
czas przeszły
lp m 3. os.   przypisował
Znaczenia
»uznawać, że ktoś odznacza się czym; mieć kogo za sprawcę czego«
Rekcja: co, komu czemu

  • – Coz z tym czynić kiedy to ludzkiey [naturze] taką Qualitatem przypisuie Arystoteles Professyią. PasPam 85.
  • – Te łaski Bogu y Rządcy Swemu nim bardziey przypisował tym bardziey od Boga pomyslnych odbierał szczęsliwosci. PasPam 206v-207.
  • ~ ...nie maią się przypisywáć słońcu żadne niełáskáwe influencye, iako to pod czas kanikuły. BystrzInfAstron L1v.