Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ALGIERSKI

przym. od
  ALGIER (miasto i państwo w Afryce)
Warianty fonetyczne: ALGIERSKI, *ALGERSKI
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T (algierski), L (algierski; bez cyt.)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, SWil, SW, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
lp M. m algierski  
ż algierska  
B. n algerskie  
lm Ms. algierskich  
Znaczenia
»związany z Algierem, charakterystyczny dla Algieru«
  • – Iest też miedzy nimi sektá Kobtinow szalona y bestyálska. Ieden z tych pokázował się/ nie bárzo temu dawno/ po vlicách y po mieyscách Algierskich/ iákby ná koniu ze trzciny/ á vździenicę y muńsztuk miał skorzáne. BotŁęczRel IV 148.
  • – Barbarya [...] Zamyka w sobie krolestwa Fessańskie, Márochi, Algerskie, Tunetańskie. BystrzInfGeogr D1v.
  • – Piąte Kroleſtwo Barbaryi ieſt TRYPOLITANSKIE, á raczey Rzecz‑Pospolita Trypolitańska od Dywána, od Day albo Dazego Prezyduiącego w Dywánie, rządzoná, iak Algierska y Tunetańska, Turczyná uznáiąca Protektorá, płácąc mu harácz. ChmielAteny II 631.
  • Algierski. Algiertański. Algierisch. Algérien. T III 5.
Odsyłacze