Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIEWIELKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
lp M. m   niewielki
ż   niewielka
B. m żyw   niewielkiego
N. ż   niewielką
Ms. m   niewielkim
lm M. nmos   niewielkie
B. nmos   niewielkie
Znaczenia
1. »małych rozmiarów, nieduży«
  • – Miałem konia niewielkiego Myszatego. PasPam 104.
  • – Ona by była nie wzięła zatę brzezinę [...] ledwie 50. Złotych bo to tam niewielki tego był wicherek PasPam 199v.
  • – Przetrząsnąwszy tedy owę Insułę bo to Niewielka ięno iey Siedm mil miast kilka a wsi kilkadziesiąt obsadził tam Woiewoda na kommendzie grzecznego kapitana. PasPam 62.
2. »mało ważny, niewiele znaczący«
  • – Piechoty dawały ognia zarmaty okrutnie gęsto, Zniewielką postaremu [...] szkodą w Ludziach. PasPam 105v.
  • – Przykra się widzi lubo niewielka przymowka. PasPam 140v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • niewielkie rzeczy:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Nie wielkie dziwy/ iż łotr szczęśliwy. RysProv 60.
  • Nié wiélkie bolu vlżenie/ toż cierpiących zgromádzenie. KnAd 704.
Podhasła

NIEWIELKA

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1636
Znaczenia
»jest mało ważne«
  • – [...] boć to niewielka drżeć y vpádáć przed tym/ ktory iest strászny y ozdobny w máiestaćie; ale to wielka vpadáć przed tym/ ktory się odźiał podłą postáćią/ y drżeć przed tákim/ ktory od źimná drży/ w lichym żłobie/ ogrzania potrzebuiąc. HinPlęsy 41-42.