Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PISZCZEK

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (?), L (?), SWil (?), SW (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   piszczek
D.   piszczka
liczba mnoga
D.   piszczków
Znaczenia
 muz.  »człowiek grający na piszczałce«
  • – Y głos Cytrystow, y śpiewakow, y piszcżkow, y trębaczow, daliej w tobie słyszan nie będźie: y wszelki rzemieśnik wszelkiego rzemiosłá nie znaydźie się więcey w tobie, y głos młyná nie będźie więcey śłyszan w tobie. NT Ap 18, 22.
  • – Y głos cytrystow/ y śpiewakow/ y piszcżków/ y trębáczow więcey w tobie słyszány nie będżie; y żaden rzemieśnik wszelkiego rzemiosłá nie znajdżie się więcey w tobie; y grzmot młyná nie będzie więcey słyszány w tobie:[...]. BG Ap 18, 22.
  • Piszczek/ Fistulator [...] Surmácz. Kn 703.
  • Piszczek, g. piszczka. Pfeifer [...]. T III 1384.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • piszczek pogrzebny:
    • Piszczék ná stypié/ ábo pogrzébny/ [...]. Kn 703.
Odsyłacze