Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

STRATA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   strata
D.   straty
N.   stratą
Znaczenia
»doznanie uszczerbku w ludziach lub rzeczach; stracenie«
  • – Załuiąc Turcy przesłoroczniey ludzi Straty snadno bardzo dali się namowić kozakom na Woynę do Polski. PasPam 247.
  • – Boli mię [...] Strata ubogiey moiey Substancyiey. PasPam 284v.
  • – Gdy by się były złączyły tamte potęgi nie podobna ich było [by] przełamać albo iezeli przełamać to z wielką ludzi naszych sz[k]odą y stratą . PasPam 99v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Bogátemu dobrzé czynić/ strátá. KnAd 36.