Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*UTESKNIĆ SIĘ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp ż 3. os.   uteskniła się
imiesłów uprzedni
  uteskniwszy się
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Miesiąc go Fiordyliza wątpliwa czekała; Ale kiedy czekając tak długo, widziała, Że się do niej nie wracał, tak się uteskniła, Że się w tęż drogę bez sług za niem wyprawiła. ArKochOrlCz I 170.
  • ~ Tym czásem/ Kretę sobie Dedálus zbrzydźiwszy/ Y w długim się wygnániu wielce uteskniwszy: Zięty miłośćią kraiow tych/ w ktorych się rodźieł/ Gorąco w tym/ by się mogł do nich wroćić/ chodźieł. OvOtwWPrzem 308.
Podhasła

UTESKNIONY


im. przym. bier.
Warianty fonetyczne: UTESKNIONY, UTĘSKNIONY

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. m   utęskniony
lm M. mos   utesknieni
Najwcześniejsze poświadczenie:
1690-1696
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ociec królowej jm. utęskniony przez dzień insperacie przyjachał w samo południe do Kukizowa, któremu królowa jm. kazała prędkie śniadanie nagotować; po mszy zaraz nazad recta do Żółkwi odjachał rozsadzonymi na Żołtańce końmi. SarPam 66.
  • – Pomerania zrebellizowała, domowe Scyssye gorę wźiéły, i utesknieni zgromadźili Stany Rzeczypospolitey, i wzgardzonego Niemiecką edukacyą Kaźimierza umyślili rewokować na Tron, po którego zaraz wyprawili Posłów, którzy za dyspensą Oyca S. Benedykta IX. przez interpozycyą Henryka Cesarza sprowadźili, i ukoronowali Królem. ŁubHist 12-13.

UTĘSKNIĆ SIĘ


czas. niewł. dk

Formy gramatyczne
czas przeszły
  utęskniło się
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»znudzić się, zatęsknić«
  • ~ Utęskniło się tez krolowi na mieyscu ymowi do swoich Niebyło by tez tu gdzie przeiechac się do Szlachcica ktorego. PasPam 198-198v.