Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*MIERZYĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1670
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   mierzy
lm 3. os.   mierzą
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • do celu mierzyć:
 • »starać się trafić w oznaczony punkt«
  • – KTo łuk ciągnie/ álbo z iákiey strzelby do celu mierzy pospolicie wyżey bierze. BujnDroga 265.
 • mierzyć jako w cel:
 • »starać się trafić w oznaczony punkt«
  • – Wtym ieden Zołdat zdopuszczęnia iego Niemogąc cierpiec milczęnia tákiego, Porwał fuzyą nabitą kulami, bluzniąc słowami Mierzy iáko w cel. OblJasGór 33.
 • do jednego celu mierzyć:
 • »starać się dotrzeć do tego samego miejsca, kresu podróży«
  • Iako márynarze/ ábo ci ktorzy do iedney łodzi wnidą/ dla roznych spraw y przyczyn/ nigdy do iednego celu nie mierzą; ále skoro wiátry vderzą/ á morze pocznie się od wáłow nádymáć/ wszyscy bieżą iáko ná gwałt/ rátá wszyscy wołáią zgodnym sercem: ták y ci ktorzy opuściwszy łodź Piotrá ś. puścili się ná wáły roznych heretyctw/ nie mász żadney przyiáźni miedzy nimi/ chybá ná ten czás gdy się obawiáią niebespieczeństwá iákiego od klątew/ abo od kościelney discypliny/ prędka ná ten czás nuedzy nimi konfederácya. BirkNiedz 256.
 • w cel mierzyć:
 • »starać się osiągnąć jakiś skutek«
  • W tenze cel y Saydaczny, wktory mierzą naszy. PotWoj 143.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Powodzeniem ludzié spráwy miérzą/ nié mądrem baczęniem. KnAd 916.
 • Chłopá korcem nié miérzą. KnAd 63.