Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ELEARSKI

przym. od
  elear
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy gramatyczne
lp M. m   elearski
ż   elearska
n   elearskie
D. m   elearskiego
ż   elearskiej
n   elearskiego
C. n   elearskiemu
B. m nżyw   elearski
ż   elearską
n   elearskie
N. m   elearskim
n   elearskim
Ms. m   elearskim
lm M. mos   elearscy
nmos   elearskie
D.   elearskich
C.   elearskim
B. nmos   elearskie
Ms.   elearskich
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bankiet elearski:
    • – Jana Rozdrażewskiego bankiet Elearski, wetami zacny nad wszystko wdzięczniejszy. DembPrzew 44.