Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SZPITAL

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: SZPITAL, ŚPITAL
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
lp B. szpital  
Etymologia
niem. Spital
Znaczenia
»przytułek dla ubogich przy plebanii«
  • Desiderium IoMSCi X Plebana Budziszowskiego toties na Seymikach naszych wniesione y w przeszłe włozone Instrukcyie, to iest [o] uwolnienie Łanu iednego na Szpital zakupionego w Budziszowicach. PasPam 219.
  • – Ten zaś ojca pobożności wylicza, jak w majętności Wiele kościołów buduje, także śpitalów funduje. StanTrans 15.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252.
  • Wiédzą to i báby w szpitalu. v. Jáwna rzécz. KnAd 1234.