Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

STRYJ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   stryj
D.   stryja
C.   stryjowi
B. uż. żyw.   stryja
Znaczenia
»brat ojca«
  • – Uwierzyli temu Snadno wiedząc że to moy Stryi. Bo by mię byli mogli od wodzić od tey Imprezy gdy bym się był przyznał. PasPam 123.
  • – Mowiłęm z Panęm Magrabią w tey sprawie dosyc rzetelnie a on firmissime negat że by co był winięn na Stryia się referuie ze Stryi brał Stryi niechay płaci. PasPam 286.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • rodzony stryj:
    • – Luboc to tam uwięzili w rękach Rodzonego dziecinnego Stryia [...] Alec ia o ciebie się nie frasuię. PasPam 222.