Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*URODZENIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1626-1639
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B.   urodzenie
N.   urodzeniem
Ms.   urodzeniu
Znaczenia
»ród«
 • – Z kozdym dobrym zrownać się mogę urodzeniem y poczciwoscią. PasPam 135v.
 • – Com tedy mowił to y teraz mowię [...] że się kozdemu w urodzeniu sobie rownemu upomnieć będę umiał. PasPam 136.
 • – Zacną Woiewodztwa Mazowieckiego porodzili się Szlachtą ktorych urodzenie choc bym wywodzic chciał niemogę bo mi niepozwala czas y licha moia Fecundia [wymowa]. PasPam 86v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • chłopskie urodzenie:
  • – Ten Ligeza zwiczay miał ze zadne[go] sliachcica, tylko chłopy za sługi chowywał, Iako wtey Księdze odNiego sług y Vrzennikow bardzo wielie chłopskiego urodzenia co beli. TrepNekLib 96.
 • chłop z urodzenia (sz. zm.):
  • – Brzezinski [...] chłop iest zurodzenia y niedowiedzie te[g]o aby mialby[ć] Sliachcic. TrepNekLib 42.
  • – Udaiesię zasliachcica, ale iescze y iednego niewidziałem choc zurodzenia iawny chlop, ktory na ski nazuałsię, zeby do swey familiey chłopskiey miałsie przyznac. TrepNekLib 45.
  • – Sliachcicęm zwal się ale ie[go] osoba chlopęm grubym z urodzenia oznaymowała go TrepNekLib 83v.