Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZYSTĘP

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1663
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   przystęp
D.   przystępu
Znaczenia
»możność dojścia, dostania się gdzie, dostęp; miejsce, przez które można dostać się gdzie«
  • – Kiedy mu się dostanie tam wniść na Jeleninę z tego tu tylko przystępu ktory iest między morzami wąski z inszey zas strony niema nigdzie przystępu Bo z Iednę stronę Baltyckie morze z drugą stronę a Septem trione Ocean oblewa to krolestwo z tamtych wszystkich Stron wilk nie ma przystępu. PasPam 55.
  • – Klasztor [...] wMieyscu bardzo Spokoynym do obrony bogo oblewa srogie iezioro nakształt morza ze trzech stron z Czwartey strony tylko przystęp y to w wielkiey rowninie. PasPam 77v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • wolny przystęp (sz. zm.):
    • – [...] o Najady! że każdy kwiat polny Zrywać na wieńce zawsze macie przystęp wolny. ZimBSiel 118.
    • – Ale jeden z nich [Kupidynów], nad insze swawolny, Kształt jej [śpiącej dziewczyny] rozpinał i do piersi wolny Oczom swym przystęp sprawił [...]. MorszAUtwKuk 160.