Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRZYWILEJ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641-1653
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B. uż. nżyw.   przywilej
Znaczenia
1. »dokument przyznający specjalne uprawnienia lub szczególne ulgi«
  • – Krol rzecze atoz ia Wąm dam Moia Pani przywiley taki ze Wąm koniecznie za za 6 albo 7 lat wroci się taka druga Brzezina. PasPam 199v.
2. »szczególna cecha, przymiot«
  • – Od Swey Heroiny tęn Przywiley maią Ze się z Dusze w nadobnych Dziewczynach Kochaią. PasPam 272v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • przywileje chłopskie:
    • – Do Osieka ztąd 30 mil tylko. Bydz tam zas summa neccessitas, abym cale postanowił to Starostwo y wprzywileiach chlopskich y w wpowinnosciach y w intratę. OpalKListy 168.
Związki frazeologiczne

  • za przywilejem chodzić:
    • – Wieś Liwaldt alias Riwaldt. Połowa w tej wsi jest dobr szlacheckich, druga połowa to jest włok 28 krolewskich, za jednym przywilejem chodzi włok 24, a z a drugim włok 4. OpisKról 434.