Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*UPRZEJMOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   uprzejmości
C.   uprzejmości
Znaczenia
»grzeczność«
 • – Y ten list przytym: Ktory z uprzeymości Dlá rzetelnieyszey Oycom wiadomości Kalinski posłał, gdzie y swoie cheći Oswiadczał, chcąc miec dobro ich w pámięci. OblJasGór 109v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • uprzejmość wasza:
 • »zwrot grzecznościowy stosowany przez króla wobec senatorów«
  • – Do Uprzeymosci Waszey odSyłamy. Zalecaiąc go abys chciał iako Człowieka w Dziele Rycerskim toties [tylekroć] doswiadczonego y wteraznieyszych cięszkich okazyiach do nas się garnącego ochotą swoią Amplecti [objąć]. PasPam 151v.
  • – Wywiodł się że do Uprzeymosci Waszey prostą kierował drogę. PasPam 151v.
  • – Nąm [...] Iuz są wiadome y Iawne iego Actiones [czyny] [...] Więc expedit [wypada] że by to y insi wiedzieli iaką się nagradza wdzięcznoscią. Tym ktorzy są bonarum Partium [po słusznej stronie]. Dobrego zatym uprzeymosci waszey zyczemy od Pana Boga Zdrowia et felices successus [i powodzenia][...] Ian Kazimerz krol. PasPam 152.
  • – Ten ktorego wprzeszłych wszystkich okazyiach Wiadome są uprzeymosci Waszey znaczne odwagi y Męstwo. PasPam 152v.