Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*UPÓR

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B. uż. nżyw.   upór
Znaczenia
»obstawanie przy czymś«
  • Protestor [oświadczam uroczyście] przed Niebem y zięmią, Iezeli by iaką przez czyi upor Oyczyzna poniosła Iakturę ze nie przez co iey chciemy Filialem [synowską] wyswiadczyć amorem [miłość]. PasPam 118v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • w uporze chodzić:
    • – Gdy záś Krol w tákim błędzie, y vporze chodzi, Syn mu się komplexyey ozdobney vrodzi. DamKuligKról 13.