Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BAŁAMUCKO

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVII), SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy gramatyczne
  bałamucko
Znaczenia
»nieprawdziwie, fałszywie, myląco«
  • – O Niewstydliwy Mimusie: Już ci y tá świętá tak dawno w Cerkwi Bożey záchowána/ o pożywaniu ostatkow Naświętszego S A K R A M E N T V, [...] záwádziłá Ceremonia/ dla tego że nie ná Prestole [...] ále ná Zertowniku/ ktory tákże bywa poświęcony/ iáko y Prestoł/ gdzie nie ták/ iáko ty báłámucko práwisz bez reuerentiey pożywány bywa/ ále z táką reuerentią z iáką y ná Prestole. MohLit 92-93.