Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRZYPAŚĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   przypadł
ż 3. os.   przypadła
n 3. os.   przypadło
lm mos 3. os.   przypadli
czas przyszły prosty
lp 3. os.   przypadnie
lm 3. os.   przypadną
imiesłów uprzedni
  przypadłszy
Znaczenia
1. »szybko zbliżyć się; dopaść; napaść, uderzyć na kogo«
Rekcja: na kogo co

 • ~ Przypadnie Woiewoda y mowi MSCi Panowie do was to widzę coś sobie upodobał Nieprzyiaciel. PasPam 106v.
 • Przypadszy na Woysko Niemieckie tak na nich wzięli rezolutnie że kilka Regimentow Ognistych ledwie nie w poł wycięli. PasPam 267v.
 • ~ Turczyn się wydziera rad by bardzo puscił kozaka, a kozak go nie chce. Przypadli wzięli Przyprowadzili krolowi. PasPam 269.
 • ~ Usłyszeli wszyscy owo zawołanie przypadli z Swiecą. PasPam 280.
 • ~ Co przypadnie wał to y nas y barkę przykryie. PasPam 67.
 • ~ Kiedy przypadną [okręty] Srogięm impetem dadzą ognia do Siebie zobuch Stron. PasPam 68v.
 • – Na nas zgotowym ognięm przypadli. PasPam 94v.
2. »mieć miejsce; przytrafić się«
Rekcja: komu; w co

 • – A tak własnie było ze w Same Święta Wielkanocne przypadło S. Marka. PasPam 201.
 • Przypadła mi ta chorobka zprzepicia. PasPam 279.
Przenośnie
 • Kiedy tęn umysł przypadnie że by zostać. to iakas węsołość ogarnie człowieka.PasPam 73v
3. »dostać się w udziale«
Rekcja: na co

 • – W Rączkach w tym Roku przypadła Sukcessyia na Domy Panow Łąckich gdzie ia odebrałęm per ex divisionem część dziecinną. PasPam 235v.
4. »okazać się odpowiednim, nadać się komu«
Związki frazeologiczne

 • przypaść komu do serca:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • potrzeba przypadła (sz. zm.):
  • – [...] dzieciom [...] ten defekt zwyczayny, to iest ryby w łóżku łowić co pochodzi częścią ze zwyczáiu że się wstać niechce gdy potrzeba przypadnie, w czym zasnąwszy snem głębokim puszcza pod się [...]. VadeMed 220.
  • VENIR (Arriver) [...] Jeśli by ci przypadła pilna potrzeba, iest tám nádworze stolec y insze wszystkie wygody. DanKolaDyk II, 569.
Podhasła

PRZYPADŁY

im. przym. prze.

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
lp M. m   przypadły
liczba mnoga
lm D.   przypadłych
Najwcześniejsze poświadczenie:
1618
Znaczenia
»taki, który dostał się komuś w udziale«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • z trefunku przypadły:
  • – Tréfunkowy/ z-trefunku przypadły. Fortuitus concursus [...] Fortuitus euentus [...] Ktory się náwinął/ ábo/ Jako się kto náwinął. Kn 1153.
  • z trefunku przypadły. Trefunkowy. zufällig, von ungefehr geschehen. fortuit, arrivé par hazard. § nie unikniesz razom trefunkowym. T III 2333.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Przypádłych rzecży lekce nie waż. Anteeunt tacitas semper praesagia clades. RysProv 65.